Latvijas Universitātes mācībspēki ir aicināti līdz 2. februārim aizpildīt aptaujas anketu par tehnofobijas jeb tehnoloģiju izraisītu baiļu pārvarēšanu. Apkopotie dati tiks izmantoti pasniedzēju motivācijas sistēmas izstrādē Erasmus+ projekta “Vadošās universitātes – pārmaiņu veicinātāji” ietvaros.

Pašreizējā pandēmijas situācija ir skaidri parādījusi, ka akadēmiskajam personālam vairāk nekā jebkad agrāk ir nepieciešamas ne tikai digitālās prasmes, bet arī vēlme pielāgot lekcijas mūsdienu tehnoloģijām. Daļa mācībspēku saskaras ar prasmju trūkumu, kas liedz izmantot pilnvērtīgi tehnoloģijas studiju procesam. Līdz ar to ir nepieciešamas vadlīnijas “Tehnofobijas pārvarēšana”, kas iepazīstinātu ar labākajiem labās prakses piemēriem attālinātām lekcijām un sniegtu praktiskus rīkus, kā to darīt.

Anketa, kuras aizpildīšanai nepieciešamas aptuveni 15 līdz 20 minūtes, ir anonīma un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Aptaujas anketa pieejama šeit: https://docs.google.com/forms/d/1JG7ROI74GAXV5BpG15jtZnjLDpJvWXKYadBojvN8ObM/viewform?edit_requested=true

Latvijas Universitātes mācībspēku atbildes tiks izmantotas, lai rastu risinājumus to tehnoloģisko problēmu risināšanai, ar kurām nākas saskarties, lasot lekcijas un strādājot attālināti. Pētījumā izskaņā iecerēts izstrādāt vadlīnijas, kuras būs noderīgas ikvienas respondentam, lai pārvarētu tehnofobiskās problēmas.

Projekta “Vadošās universitātes – pārmaiņu veicinātāji” (Leading universities – catalysts for change) jeb CATCHANGE mērķis ir izstrādāt trīs intelektuālos rezultātus "Akadēmiskā vadība", "Dizaina domāšanas prasmes", kā arī motivācijas sistēmu mācībspēkiem. Tajā piedalās visu trīs Baltijas valstu vadošās augstskolas – Latvijas Universitāte kā projekta koordinators, kā arī Tallinas Universitāte un Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte kā projekta partneri. Projekts tiek īstenots pateicoties Erasmus+ programmas finansējumam.

     

Dalīties

Saistītais saturs

LU mācībspēkus aicina piedalīties dizaina domāšanas darbnīcā
06.01.2022.

LU mācībspēkus aicina piedalīties dizaina domāšanas darbnīcā