Latvijas Universitātes Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Pirmdien, 30. augustā, tiešsaistē notiks informatīvs seminārs “Studējošo caurviju kompetences: pētīšana, novērtēšana, pilnveide”. Tas norisināsies pētījuma “Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā” ietvaros, noslēdzot projekta 1. kārtu.

Semināra dalībniekus uzrunās izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika. Docente Sanita Baranova stāstīs par caurviju kompetencēm studiju rezultātos un to novērtēšanā, profesors Ģirts Dimdiņš iepazīstināts ar instrumentu studējošo caurviju kompetenču dinamikas novērtēšanai studiju periodā, savukārt profesore Zanda Rubene prezentēs rīcībpolitikas rekomendācijas studējošo caurviju kompetenču novērtēšanai. Semināru moderēs asociētā profesore Anika Miltuze.

Pasākuma laikā notiks pirmizrāde režisora Niklāva Rubeņa veidotajai videofilmai “Kāpēc studentam jāapgūst caurviju prasmes”.

Pētījuma pirmajā kārtā veikta zinātniskās literatūras un labās prakses piemēru analīze par augstākās izglītības ietekmi uz cilvēkkapitāla attīstību; noskaidrota galveno faktoru ietekme uz studējošo kompetenču attīstību; definēts studiju rezultātu (learning outcomes) teorētiskais ietvars; izstrādāta kompetenču novērtēšanas metodoloģija; sagatavotas kompetenču kartes un to attīstības dinamikas novērtēšanas kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji (indikatori) Latvijas RIS3 jomas ietvaros, kā arī radošo industriju, sabiedrības pārvaldības (valsts pārvaldes) un izglītības jomās.

“Izveidotā metodoloģija nodrošinās augstākās izglītības kvalitātes noteiktu aspektu mērīšanu ar regularitāti ilgtermiņā, lai konstatētu izmaiņas studējošo sniegumā, iniciētu jaunus rīcībpolitikas pasākumus un institucionālā līmenī sniegtu metodoloģisku atbalstu docētājiem studiju rezultātu formulēšanā. Vienlaikus iegūtie dati tiks iekļauti izglītības kvalitātes izmaiņu monitorēšanā un augstākās izglītības institūciju snieguma vērtēšanā, tai skaitā augstākās izglītības modernizācijā ieguldīto investīciju un augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanas pasākumu efektivitātes, cilvēkkapitāla attīstības un Latvijas RIS3 mērķu sasniegšanas novērtēšanā,” norāda projekta zinātniskā vadītāja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore Zanda Rubene.

Seminārs notiks 30. augustā no plkst. 14.00 līdz plkst. 15.30 tiešsaistē ZOOM platformā ar tiešraides iespējām Facebook. Reģistrēties pasākumam ir iespējams šeit: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0vcuysqDMvE9SVqxcUuOBNbVowqt11dRLg.

Semināra programma pieejama šeit: https://docs.google.com/document/d/1_T0CGZ-FgJuI7WUjIg7yZkzr_8p2ja2ohJwFL_XE8sk/edit .

Pētījuma “Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā” (ESF projekta Nr. 8.3.6.2. “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” 8.3.6.2/17/I/001 (23-12.3e/19/103) īstenotājs ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūts, taču kopumā tajā tika iesaistīti 27 vadošie pētnieki, pētnieki, eksperti un zinātniskie asistenti no astoņām augstskolām un viena uzņēmuma: Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Daugavpils Universitāte, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Groningenas Universitāte (Nīderlande) un izglītības uzņēmums “Lielvārds”. Projekta zinātniskā vadītāja ir profesore Zanda Rubene.

Dalīties

Saistītais saturs

Caurviju kompetenču pilnveide jāuzskata par nozīmīgu studiju procesa rezultātu
31.08.2021.

Caurviju kompetenču pilnveide jāuzskata par nozīmīgu studiju procesa rezultātu

Notiks tematisku diskusiju maratons “Kāpēc studentam jāapgūst caurviju kompetences?”
10.06.2021.

Notiks tematisku diskusiju maratons “Kāpēc studentam jāapgūst caurviju kompetences?”

Aicina uz semināru par studējošo caurviju kompetencēm
17.05.2021.

Aicina uz semināru par studējošo caurviju kompetencēm