Foto: Pixabay.com.

Ceturtdien, 10. oktobrī, Izglītības un zinātnes ministrija atbalstīja Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Nacionālās bibliotēkas iniciatīvu sadarboties akadēmiskā godīguma un ētikas jautājumu jomā, kopīgi to aktualizējot valsts mērogā.

Tiekoties klātienē iesaistītajām pusēm, akadēmiskais godīgums tika izcelts kā fundamentāla vērtība augstākajā izglītībā un uzsvērta nepieciešamība nodrošināt tā ilglaicīgu attīstību, sadarbojoties augstskolām un  iesaistoties Izglītības un zinātnes ministrijai un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

“Šobrīd vairākas augstkolas īsteno Eiropas Sociālā fonda projektā par labāku pārvaldību noteiktos uzdevumus attiecībā uz akadēmisko gadīgumu: pārskata un pilnveido savus normatīvos aktus, izstrādā tālākizglītības kursu, kā arī kopīgi izstrādā akadēmiskā godīguma vadlīnijas,” stāsta Latvijas Universitātes projekta vadošā eksperte Dace Raipale. “Gan augstskolu, gan visas sabiedrības ieguvums ir savlaicīga akadēmiskā godīguma izpratnes veicināšana ar mērķi darboties preventīvi un nenonākt līdz akadēmiskā godīguma pārkāpumiem, kas ir, piemēram, plaģiāts, pašplaģiāts, norakstīšana, neatļautu avotu izmantošana utt.”

Augstkolu kopīgi izstrādātās vadlīnijas noteiks vienotu akadēmiskās ētikas principu esamību, izpratni un piemērošanu, tādējādi veicinot vienotu akadēmiskā godīguma attīstību augstākajā izglītībā.

Kā uzsver Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas komisijas priekšsēdētāja Signe Mežinska, svarīgi ir ne tikai pilnveidot akadēmiskā godīguma kodeksus, bet būtisks ir arī izglītošanas darbs: “Akadēmiskais godīgums nav stāsts tikai par plaģiātismu. Mūsdienās akadēmiskajā vidē parādās aizvien daudzveidīgāki izaicinājumi, kas attiecas uz akadēmisko ētiku, piemēram, rodas nepieciešamība izvērtēt zinātnisko žurnālu drošticamību, jāizprot sadarbības mehānismi lielos, starptautiskos projektos, kur nereti mēdz rasties ētiski jautājumi, un tā tālāk. Svarīgi veidot spēcīgu akadēmiskās ētikas kultūru, kur ikviens tiek izglītots par šiem jautājumiem un kur ir skaidrs, kas uzrauga šo jomu. Svarīgi ir noteikt skaidras procedūras akadēmiskās ētikas pārkāpumu izskatīšanai, īpaši jautājumos, kas attiecas ne tikai uz studējošiem, bet arī uz akadēmiskā personāla darbību, kurā pagaidām vēl pietrūkst regulējuma.”

Lai labākas pārvaldības projektā iegūtie pozitīvie rezultāti un to izmantošanu tiktu turpināta arī pēc projekta beigām, trīs augstskolas, Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka konceptuāli vienojās par darba grupu izveidi, kas strādās pie repozitorija nodrošināšanas augstāko izglītības institūciju noslēguma darbiem, ārējo normatīvo aktu pilnveides, kā arī plaģiāta kontroles rīka izstrādes un sistēmas uzlabošanas.

Sadarbība akadēmiskā godīguma un ētikas jautājumu risināšanā tiks turpināta, un tikšanās laikā partneri jau vienojās par pirmā informatīvā pasākuma organizēšanu 12. novembrī Latvijas augstākās izglītības institūciju pārstāvjiem.

Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas kodeksa, LU Akadēmiskās ētikas komisijas nolikuma un Noteikumu par akadēmisko godīgumu Latvijas Universitātē pilnveidi īsteno Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma kā vienu no aktivitātēm, kas norisinās pateicoties Eiropas Sociālā fonda atbalstam Latvijas Universitātes īstenotam projektam SAM 8.2.3. “Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē”.

 

 

Dalīties