Projekta gaitas atskaite: 2019. gada maijs - 2019. gada jūlijs

Eiropas Sociālā fonda  projektā  Nr. 8.2.2.0/18/I/004 “Latvijas Universitātes studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" motivēts, mūsdienīgs un  konkurētspējīgs akadēmiskais personāls” docētāji ir paaugstinājuši kompetenci specializētajās mācībās.

Specializēto mācību mērķis ir attīstīt akadēmiskā personāla līderību, sadarbības kompetenci ar industriju un to mācību saturs atbilst Latvijas Universitātes stratēģijā noteiktiem mērķiem un sniedz ieguldījumus Latvijas Universitātes cilvēkresursu politikā.

Akadēmiskais personāls kompetenci paaugstinājis šādās specializētajās mācībās: “Akadēmiskā personāla kompetenču attīstība līderības jomā” 36 stundu apjomā (pakalpojumu nodrošina SIA “Training Lab”), “Akadēmiskā personāla digitālo prasmju attīstība” 36 stundeu apjomā (pakalpojumu nodrošina SIA “Master Sales”), "Publiskā runa, runas māksla un prezentēšanas pamati sadarbībai ar industriju un auditoriju" 16 stundu apjomā (pakalpojumu nodrošina SIA “Biznesam.LV”), “Komercializācijas mācības” 16 stundu apjomā (pakalpojumu nodrošina SIA “Komercizglītības centrs”), “Zinātniskās darbības un publicēšanas prasmes” 32 stundu apjomā (pakalpojumu nodrošina SIA “Master Sales”).

Dalīties