Publicitātes foto

Saulainā un plaukstošā 24. maija dienā Latvijas Universitātē norisinājās svinīgs mācību gada noslēguma pasākums projektā “Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās”, pulcējot pirmos projekta dalībniekus, kas atbalstu jaunajiem skolotājiem saņēma 2023./2024. mācību gadā. Nākamajā mācību gadā, jau šovasar, projektā tiks uzņemti jauni dalībnieki.

Tika sveikti projekta absolventi un izsniegtas apliecības par profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvi, tādējādi apstiprinot, ka sadarbība starp dalībniekiem,  pilnveides programmu docētājiem un kuratoriem bijusi ražīga.

Novēlējumus un ceļavārdus dalībniekiem teica Latvijas Universitātes studiju prorektore profesore Kristīne Strada-Rozenberga un Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāne profesore Linda Daniela, uzsverot skolotāja profesijas nozīmīgumu sabiedrībā un gandarījumu, ko tā spēj sniegt. Ar atziņām par sadarbību ar dalībniekiem, sirsnīgiem novēlējumiem un ceļa vārdiem dalījās arī profesionālās pilnveides programmas “Efektīvi klasvadības risinājumi skolotājiem” docētājas Linda Bajarune un Ilze Šūmane, kā arī pilnveides grupu kuratori Laura Klegere-Dortāne un Kārlis Kravis. Par atbalstu, iedvesmošanu un sadarbību visa mācību gada garumā kuratoriem, docētājiem un projekta īstenošanas komandai pateicības vārdus izteica projekta dalībnieki.

Pasākuma svinīgo daļu noslēdza muzikāls priekšnesums kuratores Lauras izpildījumā.

Projekta komanda vēlas teikt paldies visiem projekta dalībniekiem, profesionālās kompetences pilnveides programmu docētājiem un pilnveides grupu kuratoriem par sadarbību, efektīvu un pozitīvu komunikāciju, atvērtību un vērtīgiem iespaidiem bagātu mācību gadu!

Aicinām interesentus dalībai projektā 2024./2025. mācību gadā izmantot iespēju pieslēgties pavasara noslēdzošajam informatīvajam semināram platformā Zoom: ceturtdien, 30. maijā, plkst. 16.00. Pieslēgšanās infosemināram  ZOOM platformā ŠEIT.

Par Indukcijas gada projektu

Eiropas Sociālā fonda Plus projektu “Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas” (Nr. 4.2.2.7/1/23/I/001) īsteno projekta vadošais partneris Latvijas Universitāte un projekta partneri Daugavpils Universitāte, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, RTU Liepāja. Projekta mērķis ir sniegt indukcijas gada atbalstu pedagoģijas studiju absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai nodrošinātu viņu tālāku iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicinātu palikšanu skolotāja profesijā.

   

Dalīties

Saistītais saturs

Indukcijas gada dalībnieki tiekas otrajā pieredzes dienā
13.05.2024.

Indukcijas gada dalībnieki tiekas otrajā pieredzes dienā

Jaunās skolotājas stāsta par savu pieredzi Indukcijas gadā
15.04.2024.

Jaunās skolotājas stāsta par savu pieredzi Indukcijas gadā

Paraksta vienošanos par indukcijas gada atbalstu jaunajiem pedagogiem
09.11.2023.

Paraksta vienošanos par indukcijas gada atbalstu jaunajiem pedagogiem