Foto no Z.Zālītes-Supes personiskā arhīva.

Tuvojoties projekta “Latvijas Universitātes studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" motivēts, mūsdienīgs un konkurētspējīgs akadēmiskais personāls” noslēgumam Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes akadēmiskais personāls vēl turpina izmantot projekta aktivitāšu sniegtās iespējas, gan stažējoties izglītības iestādēs, gan vēl steidzot apgūt digitālās prasmes kursos, kas noslēgsies marta beigās.

Projekta gaitas atskaite: 2022. gada novembris-2023. gada janvāris

Rudens semestrī Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskā institūta pētnieces Arta Rūdolfa un Zinta Zālīte-Supe jauno mācību gadu iesāka ar stažēšanos Profesionālās izglītības kompetences centrā (PIKC) „Rīgas Valsts tehnikums”. Stažēšanās laikā gūts daudz jaunu iespaidu un neatsveramas pieredzes, kas noderēs arī turpmāk, docējot jaunajā maģistrantūras programmā “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai”.

Pētniece Svetlana Surikova aktīvi iesaistās un gūst pieredzi stažējoties Rēzeknes 6. pamatskolā, savukārt docētāja Gunta Kraģe pilda stažēšanās uzdevumus Rīgas Angļu ģimnāzijā. Pētniece Agnese Rusakova gūst pieredzi iesaistoties Rīgas Stradiņu universitātes Pedagoģiskās izaugsmes centra darbības plānošanā un izvērtēšanā.

Vēl, steidzot izmantot projekta sniegtās iespējas, laiks tiek veltīts digitālo prasmju uzlabošanai projekta apmācību ciklā “Tehnoloģiski pedagoģisko prasmju attīstība studiju nodrošināšanai digitālajā vidē”. Šie kursi guvuši akadēmiskā personālā vidū atzinību, un pasniedzēji augstu novērtē iegūtas zināšanas, kas palīdz īstenot attālinātu mācību procesu. 

Visas aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Latvijas Universitātes  studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" motivēts, mūsdienīgs un  konkurētspējīgs akadēmiskais personāls” (projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004) ietvaros.

Dalīties