Ideju forums Zinātņu mājā. Foto: Toms Grīnbergs, KID

Lai spriestu par mūsdienīgas universitātes lomu un par ilgtspējas aspektiem augstskolas attīstībā, 24. septembrī norisinājās Latvijas Universitātes 102. gadadienai veltītais ideju forums “Tiecoties pēc izcilības: mūsdienīgas universitātes attīstība”.

Pirmajā ideju foruma diskusijā “Būt mūsdienīgai universitātei” eksperti sprieda par mūsdienīgas universitātes spēju saglabāt universālo kodu, ejot līdzi laikam. “Latvijas Universitāte pretendē uz līderības funkciju Latvijas mērogā. Nevaram noslēgties savā vidē un fokusēties tikai uz pētniecību, bet ir jāizglīto arī plašāka sabiedrība, jābūt atvērtiem. Sabiedrībai ir vajadzīgi ne tikai darbinieki, bet arī spriestspējīgi cilvēki, kas var piedalīties dažādos procesos, tai skaitā politiskos,” tā norādīja Dr. filoz. Artis Svece, Latvijas Universitātes Stratēģijas izstrādes uzraudzības darba grupas vadītājs, piebilstot, ka izstrādātā Latvijas Universitātes Stratēģija 2021.-2027. gadam ir pamats arī tālākām sarunām stratēģiskās attīstības nodrošināšanai.

“Veidot sabiedrību par zināšanu sabiedrību. Tā, manuprāt, ir Latvijas Universitātes misija. Aizvien svarīgāk ir būt ne tikai ar zināšanām ķīmijā un fizikā, bet būt kritiski domājošam ar caurviju prasmēm, ar spēju sarunāties un pārliecināt cilvēkus,” sprieda Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks, asociētais profesors Kristaps Jaudzems.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents, administratīvo tiesību eksperts Dr. iur. Edvīns Danovskis uzsvēra: “Latvijas Universitāte ir radoša institūcija, kas nav pakļaujama fabrikas režīmam, ko regulē sausi uzstādījumi. Sistēma nedrīkst traucēt attīstību ne studentiem, ne darbiniekiem. Svarīgi ir saglabāt universitātes politisko neatkarību.” Latvijas Universitātes Absolventu kluba vadītājs Mārtiņš Brencis norādīja uz studentcentrētas pieejas būtiskumu, kas ļautu drīzā nākotnē veidot studentiem individuālo studiju plānu. Savukārt Aiva Staņēviča, Latvijas Universitātes Studentu padomes priekšsēdētāja vietniece, piebilda, ka pārmaiņas no iekšienes ne vienmēr ir īstenojamas ātri un rosināja domāt par pārmaiņu vadības pieejas izmantošanu tālākā augstskolas attīstībā.

Savukārt otrajā diskusijā “Būt zaļai universitātei”, ideju foruma dalībnieki dalījās viedokļos par ilgtspējīgas universitātes attīstību. Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra attīstības direktore Gunta Rača norādīja, ka zaļās universitātes ceļu lielā mērā nosaka Eiropas Zaļais kurss, vienlaikus pieprasot lielākas investīcijas infrastruktūrā, kuras atmaksājas ilgtermiņā. “Zaļā universitāte mums Latvijas Universitātē nenozīmē tikai infrastruktūras attīstību, bet ietver arī jauna dzīvesveida iedzīvināšanu LU saimē. Esam izveidojuši Ekopadomi, kuras uzdevums būs rūpēties par to, lai dzīvojam videi draudzīgāk. Arī LU Akadēmiskā centra attīstība ļauj studentiem atrasties līdzās nelielā teritorijā, tādējādi sekmējot arī jaunas sadarbības iespējas.”

Rīgas Tehniskās universitātes administratīvais direktors Juris Iljins norādīja, ka rīcība ilgtspējas jomā augstskolai ir svarīgs konkurētspējas aspekts, īpaši starptautiskā mērogā, kur universitātes līderība zaļajā jomā ir pašsaprotams attīstības virziens: “Svarīgi, lai studējošie jau iestājoties augstskolā izprot zaļās tematikas būtiskumu un, dodoties prom no augstskolas, spēj šos ikdienas paradumus ieviest arī savā ikdienā ārpus augstskolas.”

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperte Baiba Švāne-Upmale uzsvēra, ka svarīgi ir domāt arī par monitoringa veikšanu, aizvien turpinot tiekties uz izcilību zinātnē. Savukārt Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone par augstskolu pamatuzdevumu uzskata domas līderību, aktīvi skaidrojot ilgtspējas jautājumus sabiedrībai. “Pilsēta universitātēs saskata partnerus gan ilgtspējas tēmu skaidrošanai sabiedrībai, gan kopīgai inovāciju ieviešanai.”

“Akadēmiskā kopiena – tā ir saruna vispirms jau katram ar sevi,” pauda Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studente Kristīne Ketrina Putniņa, piebilstot, ka studentiem svarīgs ir risinājumu ātrums un praktiski ikdienas  risinājumi, domājot līdzi, ko ēdam, kā dzeram, ko darām ar atkritumiem.

Ideju foruma diskusijas moderēja žurnālists Aidis Tomsons.

IDEJU FORUMA VIDEOIERAKSTS 

Ideju forums ir viena no aktivitātēm Eiropas Sociālā fonda projektā “Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē” specifiskā atbalsta mērķa 8.2.3. “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” ietvaros (projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/019).

 

Dalīties

Saistītais saturs