© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Trešdien, 1. jūlijā, Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra piešķīrusi licenci kopīgai akadēmiskajai bakalaura studiju programmai “Biotehnoloģija un bioinženierija”, kuru kopīgi īstenos Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte, studētgribētājus Latvijas Universitātē uzņemot jau šovasar.

Kopīgā akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Biotehnoloģija un bioinženierija” iecerēts sagatavot augsti kvalificētus speciālistus un zinātniekus, kuri spēj konkurēt gan vietējā, gan starptautiskā zinātniskā darba tirgū dažādās biotehnoloģijas un bioinženierijas nozarēs.

Studiju programmu absolvējušie iegūs dabaszinātņu bakalaura grādu.

Uzņemšana jaunveidotajā studiju programmā sāksies jau 2020. gada jūlijā, savukārt programmas īstenošana – jau 2020. gada rudenī.

Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studijās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv.

Programma tapusi projekta “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015) ietvaros. Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiek izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas. Projekta sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Tartu Universitāte. Visu jauno studiju programmu izstrādi, to licencēšanu, aprobēšanu un akreditāciju iecerēts paveikt laika posmā līdz 2023. gada novembrim.

Dalīties

Saistītais saturs