Trešdien, 1. aprīlī, no plkst. 17.00 līdz 18.00 FACEBOOK tiešsaistes sarunā būs iespēja tikties ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociēto profesori, vadošo pētnieci un jaunās studiju programmas "Skolotājs" direktori Ievu Margeviču-Grinbergu.

"Lai risinātu skolotāju trūkumu, jāveicina citu jomu nepedagogu nonākšana izglītības sistēmā un darbā izglītības iestādē. Ar 2020. gadu Latvijā viena gada laikā iecerēts skolās durvis atvērt 100 motivētiem skolotājiem, kuri vienlaikus ar studiju uzsākšanu jaunās pedagogu izglītības sistēmas viengadīgajā studiju programmā “Skolotājs” uzsāks darbu skolā," jaunās studiju programmas nozīmi uzsver Ieva Margeviča-Grinberga.

Sarunā varēsi uzzināt, kāpēc projekts "Mācītspēks" ir Baltijas mērogā unikāls projekts, kas slēpjas aiz jēdziena "darba vidē balstītas studijas", ko sagaidīt no projekta pirmā gada un kam un kāpēc būtu tajā jāpiedalās. 

Sev interesējošos jautājumus būs iespēja uzdot tiešraides laikā komentāru sadaļā.

Pieslēgties sarunai iespējams šeit: https://www.facebook.com/events/508833423355128/.

Par “Mācītspēks”
Skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste, mācības un atbalsts skolotāja darbam Latvijas skolās. Spēkus apvienojot, projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte, Izglītības un zinātnes ministrija,  kā arī nodibinājums Iespējamā misija. Projekta “Mācītspēks” pamatā ir otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma „Skolotājs”, kas ir darba vidē balstītas studijas un ko izstrādājusi Latvijas Universitāte kopā ar Liepājas Universitāti un Daugavpils Universitāti. Šī programma ir viena no jaunās pedagogu izglītības sistēmas studiju programmām Eiropas Sociālā fonda projektā “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” (Nr. 8.2.1.0/18/I/004).

 

 

Dalīties