Šī gada 4. martā notiks projekta “Mācītspēks” pirmais sarunu vakars ciklā “Skolotāja profesija un darbs”. Tā būs iespēja iepazīties ar dažādu skolotāju pieredzes stāstiem un redzējumu par mūsdienu izglītību. Savā stāstā “Skolotājs — misija vai darbs” dalīsies trīs skolotāji, lai iedvesmotu arī citus apsvērt karjeras izaicinājumu un kļūt par skolotāju.

Pirmais sarunu vakars trešdien, 4. martā, plkst. 18.00 norisināsies Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centrā Rīgā, O. Kalpaka bulvārī 4, un tajā  būs iespējams dzirdēt skolotāju pieredzes stāstus par to, kā viņi nonākuši izglītības jomā, ko piedzīvojuši un iemācījušies, strādājot skolā, un uzzināt vairāk par jauno skolotāju izglītības projektu “Mācītspēks”. Par savu pieredzi stāstīs Raivis Pauls, fizikas skolotājs un direktora vietnieks Ādažu vidusskolā, Jānis Kustkevičs, Iespējamā misija dalībnieks un vēstures skolotājs Rīgas 95. vidusskolā, kā arī Evija Kokorīte, angļu valodas un deju skolotāja Jura Neikena Dikļu pamatskolā un Ēveles pamatskolā. 

Iespējamā misija direktors Kārlis Kravis, uzsākot sarunu sēriju, uzsver: “Ceļš uz skolotāja profesiju var būt dažāds, un arī darbs skolā katram ir citādāks, bet visus labus skolotājus vieno dziļa cieņa pret bērnu un vēlme savas zināšanas nodot bērniem izprotamā veidā. Tas kopā sanāk mācīšanas spēks, par ko arī sarunāšos ar vakara viesiem.”

Uz sarunu vakariem aicināti visi interesenti, kam nozīmīga kvalitatīva izglītība, interesē skolotāja loma sabiedrībā un kuri ir ieinteresēti pieteikties dalībai projektā “Mācītspēks”. Nākamie sarunu vakari šajā pavasarī ir iecerēti Daugavpilī, Liepājā un citās Latvijas pilsētās.

Jauno skolotāju izglītības projektu “Mācītspēks” Izglītības un zinātnes ministrijas vadībā īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte, kā arī nodibinājums Iespējamā misija. “Mācītspēks” ir iespēja mērķtiecīgiem un motivētiem dažādu jomu profesionāļiem, kuri ir ieguvuši vai iegūs augstāko izglītību (vismaz bakalaura vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību) līdz 2020. gada jūnijam otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas “Skolotājs” ietvaros, divu gadu laikā kļūt par izciliem jaunajiem skolotājiem. Dalību projektā uzsāks 100 jauno skolotāju, kas divu gadu laikā gūs praksē balstītas zināšanas, kas dos tiem iespēju mācīties un uzreiz iegūtās zināšanas pielietot darbā ar skolēniem, strādājot skolā. Visa projekta laikā dalībnieki saņems arī profesionālu atbalstu savai izaugsmei.

Līdz februāra beigām projektā “Mācītspēks” ir reģistrējušies jau teju 400 pretendenti. Reģistrācija ir pirmais solis, lai pieteiktos atlases procesam un pozitīva iznākuma gadījumā jau šī gada septembrī uzsāktu darbu skolā, paralēli apgūstot pedagoga profesiju universitātēs Latvijā. 

Pirmais pieteikšanās termiņš, līdz kuram kandidāti aicināti aizpildīt reģistrācijas anketu, ir šī gada 9. marts. Reģistrācijas anketa, kā arī sīkāka informācija par projekta nosacījumiem un atlases procesu atrodama http://www.iespejamamisija.lv/.

Par “Mācītspēks”
Skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” mērķis ir mērķtiecīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste, mācības un atbalsts skolotāja darbam Latvijas skolās. Spēkus apvienojot, Izglītības un zinātnes ministrijas vadībā projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte, kā arī nodibinājums Iespējamā misija. Projekta “Mācītspēks” pamatā ir otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma „Skolotājs”, kas ir darba vidē balstītas studijas un ko izstrādājusi Latvijas Universitāte kopā ar Liepājas Universitāti un Daugavpils Universitāti. Šī programma ir viena no jaunās pedagogu izglītības sistēmas studiju programmām Eiropas Sociālā fonda projektā “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” (Nr. 8.2.1.0/18/I/004).

Dalīties