Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Projekta gaitas atskaite: 2019. gada jūlijs – septembris

Projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004  "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" ietvaros jūlija mēnesī IZM Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvā padome  konceptuāli saskaņojusi un akceptējusi četras LU jaunās pedagoģijas un izglītības zinātnes programmas - otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu “Skolotājs”, maģistra studiju programmu “Inovatīvas izglītības tehnoloģijas un dizains”, maģistra studiju programmu “Izglītības zinātnes" un kopīgo doktora studiju programmu “Izglītības zinātne”.

Lai informētu jaunveidoto studiju programmu mērķauditorijas un plašāku sabiedrību kopumā, izstrādāts stratēģiskās komunikācijas radošais koncepts un tematiska sabiedrisko attiecību un reklāmas kampaņa 2019. gada rudens periodam - “Audz. Radi pārmaiņas. Sev un citiem”. Informativās kampaņas ietvaros Izstrādāta kampaņas grafiskā identitāte un informatīvais plakāts par jaunveidotajām programmām. Informatīvajā kampaņā plānotas aktīvas mediju attiecības, sociālo tīklu komunikācija, komunikācija reģionālajos medijos, kā arī oktobra mēnesī iecerēta zibakcija. Tāpat pašreiz tiek plānota videosižeta veidošana un publiskošana digitālajā vidē un reģionālajos medijos. Kampaņā ar tiešās komunikācijas starpniecību tiks uzrunātas potenciālas mērķauditorijas – potenciālie studētgribētāji, skolas, skolu direktori, absolventi, profesionālās organizācijas, karjeras konsultanti, pašvaldības. Papildus tiks izvietota reklāma reģionālajos medijos un digitālajā vidē sociālo tīklu vietnē FACEBOOK.

Augustā sagatavots un septembrī publicēts informatīvs raksts par jaunveidotajām programmām Latvijas Universitātes žurnāla “Alma Mater” rudens numurā.

Dalīties