© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Lai celtu studiju programmu starptautisko konkurētspēju, Latvijas Universitāte uzsākusi darbu pie jaunu studiju programmu izveides: samazinot 39 studiju programmas, to vietā veidojot 17 jaunas. Šogad notiek darbs pie septiņu jaunu studiju programmu izstrādes.

Pašreiz jau ir sagatavotas koncepcijas šādām studiju programmām: maģistra studiju programma “Epidemioloģijas un medicīniskā statistika”, bakalaura studiju programma “Biotehnoloģija un bioinženierija”, doktora studiju programma “Dabas zinātnes”. Drīzumā iecerēts koncepciju izstrādes noslēgums arī doktora studiju programmai “Teoloģijas un reliģiju zinātnes”, doktora studiju programmai “Vēsture”, profesionālā bakalaura studiju programmai “Ģeoinformātika” un maģistra studiju programmai “Fizika”.

“Tā kā studiju programmu izveidē piedalās arī sadarbības partneri, jau ir noslēgti sadarbības līgumi ar Tartu Universitāti par Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programmas izstrādi un ar Daugavpils Universitāti par Fizikas maģistra studiju programmas  un Vēstures doktora studiju programmas izstrādi. Tuvākajā laikā plānots noslēgt sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti,” norāda Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas projekta vadītāja Svetlana Skangale, uzsverot, ka jau šī gada beigās izstrādātās studiju programmas iecerēts virzīt licencēšanai.

Pilnveidojot zināšanas, programmu izstrādes eksperti piedalījās trīs pieredzes apmaiņas braucienos: Igaunijā tiekoties ar Tartu Universitātes pārstāvjiem doktora studiju programmas “Teoloģijas” ietvaros un Vācijā konsultējoties ar ekspertiem no Heinriha Heines Universitātes, kā arī Izraēlā konsultējoties ar ekspertiem no Ben-Guri Negevas Universitātes, Ariēlas Universitātes un Holonas Tehnoloģijas institūta saistībā ar maģistra studiju programmas “Epidemioloģijas un medicīniskā statistika” izstrādi.

Kopš 2019. gada 11. aprīļa Latvijas Universitātē tiek īstenots projekts Nr.8.2.1.0/18/A/015 “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē”, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiks izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas laika posmā līdz 2023. gada novembrim. Projekta sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Tartu Universitāte. Projekts ir viena no Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas īstenotajām aktivitātēm.

Dalīties