Doktora studiju programmas “Izglītības zinātnes” projekta koordinatore Zanda Rubene kopā ar Latvijas Universitātes ekspertēm Lindu Danielu un Ivetu Ķesteri viesojās Oksfordas Brūksa Universitātē.

Projekta gaitas atskaite: 2019. gada aprīlis – jūnijs

Projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" ietvaros, Latvijas Universitāte sadarbībā ar projekta partneriem un ekspertiem pabeiguši darbu pie jauno pedagoģijas studiju programmu izstrādes un iesnieguši tās izvērtēšanai Izglītības un zinātnes ministrijas Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvajā padomē.

Savukārt doktora studiju programmas “Izglītības zinātnes” projekta koordinatore Zanda Rubene kopā ar Latvijas Universitātes ekspertēm Lindu Danielu un Ivetu Ķesteri viesojās Oksfordas Brūksa Universitātē.

Foto: Oksfordas Brūksa Universitāte, (c) Brooks.Ac.Uk

Piecās darba sanāksmēs notika tikšanās ar universitātes Izglītības skolas vadību, doktora studiju programmas organizatoriem, promocijas darbu vadītājiem un doktorantiem, lai gūtu pieredzi ar programmas kvalitātes nodrošināšanu saistītajos jautājumos un diskutētu par tādām tēmām kā doktora studiju programmas organizācija un saturs; promocijas pētījums, tā izstrāde un aizstāvēšana; doktorantu un promocijas darba vadītāju sadarbība; sadarbība ar partnerinstitūcijām un sabiedrību, kā arī studiju vides nodrošinājums.

Dalīties