Ceturtdien, 25. aprīlī, Neatkarīgā izglītības biedrība ar atklātu vēstuli vērsusies pie izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas, lūdzot atbalstīt Latvijas Universitātes docētāju izstrādāto otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Skolotājs”.

“Atsaucoties uz Neatkarīgās izglītības biedrības vēstuli Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai par atbalstu Latvijas Universitātē izstrādātajai izglītības programmai, kas paredz pāreju uz konceptuāli jaunu skolotāju sagatavošanas sistēmu augstskolā, arī Latvijas Universitāte lūdz Izglītības un zinātnes ministriju mainīt pieeju skolotāju izglītības finansēšanā un attīstībā,” skaidro Iveta Lāce, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.2.1.0/18/I/004 "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmas" projekta vadītāja.

Lai nodrošinātu atbalstu jauno skolotāju sagatavošanā un sekmētu augstskolu talantīgāko, mērķtiecīgāko un zinošāko absolventu ienākšanu skolās, Latvijas Universitāte Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmas" ir izstrādājusi otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas "Skolotājs", piedāvājot praksē balstītu, ar skolotāja darbu apvienojamu mācību programmu, kas ļauj dažādu nozaru profesionāļiem, piemēram, inženieriem, ķīmiķiem, fiziķiem, žurnālistiem, kļūt par skolotājiem. 

Dalīties