Šovasar jau trešo reizi Latvijas Universitāte aicina studētgribētājus izvēlēties studijas Baltijā unikālā akadēmiskā maģistra studiju programmā “Epidemioloģija un medicīniskā statistika”.

“Medicīniskā statistika ievērojami atšķiras no tehniskās statistikas tā iemesla dēļ, ka cilvēka ķermenis ir daudz sarežģītāka struktūra par kādas tehniskas iekārtas detaļu. Strādājot ar medicīnisko statistiku, kura saistīta ar cilvēku, jāsaprot medicīnas pamati. Iespēja studēt šajā programmā paver durvis uz nozari, bez kuras ne šodien, ne nākotnē sabiedrība nespēs iztikt. Mūsdienu epidemioloģija ir daudznozaru zinātne, kura veic medicīnas pētījumus un kurā izteikti trūkst jaunu speciālistu,” skaidro epidemioloģe Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore Liliāna Civjāne, kas ir arī studiju programmas direktore.

Programma izstrādāta, lai Latvijas un Baltijas veselības sistēmai nodrošinātu augsti kvalificētus epidemioloģijas un medicīniskās statistikas speciālistus, kas pārzina epidemioloģisko pētījumu metodoloģiju, spēj veikt sarežģītu datu analīzi un interpretēt to rezultātus, balstoties uz jaunākajām starptautiskajām atziņām un atbilstoši starptautisko organizāciju pieprasītajiem standartiem.  

Kā norāda Slimību profilakses un kontroles centra Pētniecības un veselības statistikas departamenta Veselības statistikas nodaļas vadītājs Jānis Misiņš: “Ar veselību saistīto datu apjoms ir milzīgs, tomēr tikai ar matemātisko domāšanu iztikt nav iespējams. Ir teju neiespējami izprast datus, ja nav bijusi pieredze medicīnas jomā. No sarunām ar ārstniecības iestāžu medicīnas statistiķiem jāsecina, ka lielākoties darbam nepieciešamās zināšanas tiek gūtas pašmācības ceļā. Studiju programma ļaus nostiprināt esošās un papildus apgūt tās zināšanas, kuras pašreizējā brīdī pietrūkst.”

“Arvien aktuālāki pasaulē kļūst jautājumi, kas ir saistīti ar cilvēces dzīvildzes palielināšanos. No vienas puses medicīnas sasniegumi palīdz cilvēkiem dzīvot arvien ilgāk un kvalitatīvāk, no otras – rodas jauni izaicinājumi, kas ir saistīti ar veselības aprūpi, psiholoģiskajiem aspektiem, digitālo tehnoloģiju lomu u.tml. Lielais datu apjoms, kas šobrīd pieejams, sniedz arvien vairāk un precīzāku informāciju, kas var palīdzēt uzlabot cilvēku veselību un dzīves kvalitāti, taču kā tos pareizi un mērķtiecīgi izmantot? Daudzas no atbildēm uz šiem jautājumiem, kā arī zināšanas par pasaulē aktuālāko šajā jomā sniedz šī studiju programma izcilu vietējo un starptautisko lektoru vadībā,” tā studiju procesu raksturo studente Inese Mauriņa, kas ikdienā ir pacientu biedrības “ParSirdi.lv” vadītāja. 

Studijām šai programmā iespējams pieteikties, ja ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē, medicīnā, zobārstniecībā, farmācijā, psiholoģijā, socioloģijā, dabaszinātnēs, vides zinātnēs, pārtikas zinātnēs, vai citā pielīdzināmā augstākā izglītībā. Plašāk par studiju programmu ŠEIT. 

Studiju programmu absolvējušie iegūs maģistra grādu veselības zinātnēs.

Plašāka informācija par uzņemšanu atrodama vietnē www.gribustudet.lv.

Maģistra studiju programma “Epidemioloģija un medicīniskā statistika” tapusi projekta “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015) ietvaros. Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiek izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas.

Dalīties

Saistītais saturs

Asoc. prof. Civjāne par vienotās stratēģijas trūkumu pasaulē pandēmijas uzveikšanā
13.05.2020.

Asoc. prof. Civjāne par vienotās stratēģijas trūkumu pasaulē pandēmijas uzveikšanā

Asoc. prof. Liliāna Civjāne: Kas ir mūsdienu epidemiologs?
08.04.2020.

Asoc. prof. Liliāna Civjāne: Kas ir mūsdienu epidemiologs?