Projekta gaitas atskaite: 2020. gada janvāris – marts    

Projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" ietvaros Latvijas Universitāte licencēšanai Akadēmiskajā informācijas centrā iesniegusi sešas jaunās pedagoģijas studiju programmas, lai studētgribētājus uzņemtu Latvijas Universitātē jau šovasar.

Projekta ietvaros Latvijas Universitāte sadarbībā ar nodibinājumu “Iespējamā misija” uzsākusi studētgribētāju piesaistes un atlases kampaņu jaunās pedagogu izglītības projektā “Mācītspēks” 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmai “Skolotājs”. Latvijas Universitāte ir izstrādājusi infografiku 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmai “Skolotājs”, skaidrojot reflektantu atlases procesu tai un tās norisi.

Lai informētu jaunveidoto studiju programmu mērķauditorijas un plašāku sabiedrību kopumā, izstrādāta sabiedrisko attiecību un reklāmas kampaņa 2020. gada pavasara periodam (marts, aprīlis, maijs) - “Audz. Radi pārmaiņas. Sev un citiem”. Informatīvajā kampaņā plānots izveidot infografiku un biežāk uzdoto jautājumu sarakstu informatīva publicitātes materiāla formā, īstenot mediju attiecības, sociālo tīklu komunikāciju, komunikāciju reģionālajos medijos, kā arī iespēju robežās paredzēti informatīvie pasākumi reģionos. Pavasara kampaņas laikā ar tiešās komunikācijas starpniecību tiks uzrunātas potenciālas mērķauditorijas – potenciālie studētgribētāji, skolas, skolu direktori, absolventi, profesionālās organizācijas, karjeras konsultanti, pašvaldības.

Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studijās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv.

Dalīties

Saistītais saturs

Atzinīgi vērtē darba vidē balstīto pedagoģijas studiju programmu
20.06.2022.

Atzinīgi vērtē darba vidē balstīto pedagoģijas studiju programmu

Uzsākta jauno izglītības zinātņu un pedagoģijas studiju programmu aprobācija
20.09.2020.

Uzsākta jauno izglītības zinātņu un pedagoģijas studiju programmu aprobācija

Licencēta jaunā profesionālā bakalaura studiju programma skolotājiem
24.08.2020.

Licencēta jaunā profesionālā bakalaura studiju programma skolotājiem