Diāna Granta. Foto no "Mācītspēks" arhīva.

Tehnoloģijas mācību procesā – tāda ir skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” tiešsaistes sarunu cikla “Skolotāju skola” trešās tikšanās reizes galvenā sarunas tēma starp  Siguldas pilsētas vidusskolas skolotāju Diānu Grantu un projekta “Mācītspēks” vadītāju Rutu Zaharovu. Skolotāja Diāna dalās pārdomās par līdzsvara meklēšanu starp ierasto mācību līdzekļu un jauno tehnoloģiju izmantošanu stundās, kā arī iepazīstina ar savu taktiku, gatavojot interaktīvas, uz atgriezenisko saiti vērstas mācību stundas.

Diāna Granta māca vairākus priekšmetus, krievu valodu, mārketingu un sociālajās zinības. Diāna  atzīst, ka motivācija, kādēļ viņa kļuvusi un pašreiz strādā par skolotāju, mainās un domas plūst: “[Projekta] sākumā es teicu, ka vēlos kļūt par skolotāju, lai savas zināšanas nodotu skolēniem. Man šķita, ka mana dzīves pieredze varētu būt kādam noderīga. Šobrīd, nostrādājusi skolā gadu, es saprotu, ka tas tā nestrādā – skolēni neņems visu ar atplestām rokām un viņus ir nepieciešams iedvesmot mācībām, iedegt uguntiņu.”

Savā otrajā projekta gadā Diāna ir izvēlējusies “Mācītspēks” nodrošināto tālākizglītības programmu “Tehnoloģiju bagātināta mācību procesa organizēšana”, jo viņa uzskata, ka tehnoloģijas var atvieglot skolotāja darbu, gan padarot gatavošanos mācību procesam efektīvāku, gan arī pārvēršot mācību stundas saistošākas bērniem. “Tehnoloģijās balstīts mācību process nenozīmē parādīt prezentāciju vai atvērt Youtube, lai noskatītos video; tā ir pilnīgi citāda pieeja mācībām, izmantojot dažādas programmas, ko vēl pašlaik apgūstu.” Vienlaikus viņa atzīst, ka īpaši jaunāko klašu skolēniem svarīgi ir izmantot jau ierastos mācību līdzekļus – grāmatas un darba burtnīcas –, un ir uzdevumi, kurus jāpilda zīmējot, līmējot un citādi radoši darbojoties .

Sarunas otrajā daļā Diāna Granta iepazīstina ar savu taktiku, gatavojot stundas, kad “nav laika” un kad “pavisam nav laika”. Viņa atgādina, ka nereti, veidojot mācību materiālus, sanāk ieguldīt ļoti daudz laika, taču tas ilgtermiņā atmaksājas, jo izveidotās prezentācijas vai mācību palīglīdzekļus var izmantot atkārtoti - citām klasēm vai nākamajā gadā. Visu sarunu starp Rutu Zaharovu un Diānu Grantu iespējams noskatīties projekta “Mācītspēks” Facebook un Youtube kanālos.

Lai iepazīstinātu ar dažādajiem pedagogiem – skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” dalībniekiem, absolventiem un kuratoriem –, viņu mērķiem un motivāciju strādāt skolā, gan arī lai dalītos noderīgos padomos pedagoģiskajā darbā, ir uzsākta tiešsaistes sarunu ciklu “Skolotāju skola”. Pirmā saruna norisinājās starp projekta “Mācītspēks” vadītāju Rutu Zaharovu un Ādažu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju Guntu Maijeri par klasvadību, otrā saruna norisinājās starp Laurenču sākumskolas sociālo zinību un vēstures skolotāju Anci Irmeju un kuratoru, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāju Edgaru Plētienu. Nākamā, ceturtā, saruna plānota 1. decembrī plkst. 19.00.

Plašāka informācija par skolotāju izglītības projektu “Mācītspēks” pieejama mājaslapā https://macitspeks.lv/, savukārt informācija par veidiem, kā kļūt par pedagogu vai profesionāli augt pedagoģijas jomā pieejama https://esiskolotajs.lu.lv/ .

Par projektu “Mācītspēks”

Projektu “Mācītspēks” īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Pieteikuma anketa un plašāka informācija par projektu “Mācītspēks” un citām pedagoģijas studiju iespējām pieejama www.esiskolotajs.lv. Projekts “Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs” licenču ietvaros.

Dalīties

Saistītais saturs

“Mācītspēks” uzsāk tiešsaistes sarunu sēriju “Skolotāju skola”
26.10.2022.

“Mācītspēks” uzsāk tiešsaistes sarunu sēriju “Skolotāju skola”

Arī turpmāk Latvijā tiks īstenots skolotāju izglītības projekts “Mācītspēks”
19.05.2022.

Arī turpmāk Latvijā tiks īstenots skolotāju izglītības projekts “Mācītspēks”

"Mācītspēks" skolotāji uzsāk dalību projektā
21.07.2020.

"Mācītspēks" skolotāji uzsāk dalību projektā