© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Akadēmiskās informācijas centra Studiju kvalitātes komisija kā izcilas ir novērtējusi Latvijas Universitātes četras jaunveidotās pedagoģijas un izglītības zinātņu studiju programmas un lēmusi tās iekļaut akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”.  

Eksperti ar vērtējumu “izcili” novērtējuši profesionālo bakalaura studiju programmu “Skolotājs”, otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu “Skolotājs”, maģistra studiju programmu “Izglītības zinātnes”, maģistra studiju programmu “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai”.

Latvijas Universitātē projekta “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports”” (Nr. 8.2.1.0/18/I/004) ietvaros izveidotas septiņas jaunas pedagoģijas studiju programmas – otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Skolotājs”, kas tiek īstenota kā skolotāju izglītības projekts “Mācītspēks”, maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes”, maģistra studiju programma “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai, kopīgā doktora studiju programma “Izglītības zinātnes” un pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Pirmsskolas skolotājs”, profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs” un profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs”.

Jaunās studiju programmas izglītības zinātnēs un pedagoģijā sniedz iespēju pamatstudiju līmenī iegūt skolotāju kvalifikāciju, bet augstāka līmeņa studiju programmās – maģistra vai doktora grādu izglītības zinātnēs. Jauno skolotāju izglītības studiju programmu veidošana, sadarbojoties Latvijas Universitātei ar Liepājas Universitāti, Daugavpils Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju notiek, lai mazinātu studiju programmu fragmentāciju un izveidotu studiju programmas, kas sagatavo skolotājus vienoti nacionālā līmenī visā Latvijā.

Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studijās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv.

Dalīties