Līdz ar augstu un pozitīvu Eiropas Investīciju bankas ekspertu vērtējumu par Latvijas Universitātes (LU) darbību, ilgtspēju un pārvaldību, Latvijas Universitāte pašreiz ir pirmā un vienīgā augstākās izglītības iestāde Baltijā, kas saņēmusi tiešu Eiropas Investīciju bankas finansējumu investīciju projekta īstenošanai – LU Rakstu mājas būvniecībai.

Veic padziļināto izpēti
“Lai īstenotu LU Akadēmiskā centra attīstības programmas otro posmu, kas paredzēja divas Universitātes pamatdarbības  -   studiju  un zinātņu  ēku  -  Zinātņu mājas un Rakstu mājas  būvniecību ar mērķi sasniegt Latvijas Universitātes stratēģiskos mērķus zinātnē un studijās, tiecoties uz izcilību savā jomā, jau 2016. gada vasarā Latvijas Universitāte  uzsāka sadarbību ar Eiropas Investīciju banku,” norāda Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks, kura vadībā Latvijas Universitātē jau bija tapusi arī LU Dabas māja, liekot pamatus mūsdienīgajai studiju un pētniecības videi Latvijas Universitātē.

Iepazīstoties ar Latvijas Universitātes iesniegtajiem projektu materiāliem, Eiropas Investīciju banka veica padziļināto izpēti, analizējot Latvijas Universitātes pārvaldību, lēmumu  pieņemšanas kārtību un projektu vadības procesa efektivitāti un caurspīdīgumu. Tāpat banka izvērtēja augstākās izglītības tiesisko regulējumu, ekovidi un nākotnes prognozes Latvijā, Latvijas Universitātes vietu, lomu un attīstības perspektīvas augstākās izglītības un zinātnes jomā Latvijā un Baltijā.

 

Vēta investīciju projektu vadību
Vēlāk Eiropas Investīciju bankas misijas laikā Latvijas Universitāte sniedza arī padziļinātu  skaidrojumu par tās darbības un pārvaldības tiesisko regulējumu un lēmējinstitūcijām, to kompetencēm, sastāvu un ievēlēšanas kārtību, kā arī  investīciju projektu  vadību un to regulējošiem normatīvajiem dokumentiem.

Šīs misijas laikā bankas eksperti tikās ar Pārresoru  koordinācijas centra un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, kā arī apmeklēja Latvijas Universitātes infrastruktūras objektus, analizēja augstskolas pārvaldības procesus, īpaši pievēršot uzmanību  investīciju projektu vadības organizācijai.

“Tā kā ekspertu vērtējums par Latvijas Universitātes darbību, ilgtspēju un pārvaldību bija pozitīvs, Eiropas Investīciju banka piešķīra Latvijas Universitātei aizdevumu 30 miljonu eiro apmērā LU Rakstu mājas būvniecībai. Līdz ar to varam pamatoti lepoties, ka Latvijas Universitāte ir pirmā un vienīgā augstākās izglītības iestāde Baltijā, kas saņēmusi tiešu Eiropas Investīciju bankas finansējumu investīciju projekta īstenošanai kā ekspertu atzinību, augstu novērtējot Latvijas Universitātes pārvaldību un attīstību,” uzsver Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks.

 

Pārvaldību vērtē kā labo praksi
Tāpat pēc Eiropas Investīciju bankas iniciatīvas LU Akadēmiskā centra attīstības programmas projektā tika iesaistītas partnerinstitūcijas - Ziemeļu investīciju banka un Eiropas padomes attīstības banka. Arī abas šīs bankas neatkarīgi veica padziļinātu  izpēti un atzina, ka Latvijas Universitātes pārvaldība atbilst  labas prakses paraugiem augstskolu pārvaldības jomā. Rezultātā katra no bankām piešķīra Latvijas Universitātei 11,5 miljonu eiro LU Rakstu mājas projekta īstenošanai, dodot Lavijas Universitātei iespēju izvēlēties izdevīgāko piedāvājumu.

Ievērojot labas pārvaldības principus un lai pilnvērtīgāk veiktu investīciju projektu un finanšu  līgumu nosacījumu izpildes monitoringu, tai skaitā risku prevenciju, Latvijas Universitāte, piesaistot advokātu biroju “TGS  Baltic”, izstrādāja LU Akadēmiskā centra attīstības programmas īstenošanas kārtību, nosakot šīs programmas īstenošanā un lēmumu  pieņemšanā iesaistītās institūcijas, to pienākumus un atbildības. 

Dalīties