Ar 2019. gada 1. maiju stājies spēkā Trauksmes celšanas likums. Pārkāpuma konstatēšanas gadījumā Latvijas Universitātē, aicinām iesniegt trauksmes cēlāja ziņojumu, aizpildot veidlapu www.trauksmescelajs.lv.

 

Iekšējās trauksmes celšanas sistēma paredz, ka ikviens organizācijā nodarbinātais var informēt par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu šīs organizācijas darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta organizācijas reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Pie iepriekšminētajiem pārkāpumiem pieskaitāmi tādi pārkāpumi kā amatpersonu bezdarbība, nolaidība vai dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana; korupcija; krāpšana; publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana; izvairīšanās no nodokļu samaksas; sabiedrības veselības apdraudējums; pārtikas drošības apdraudējums; būvniecības drošības apdraudējums; vides drošības apdraudējums; darba drošības apdraudējums; sabiedriskās kārtības apdraudējums; cilvēktiesību pārkāpums; pārkāpums publisko iepirkumu jomā; pārkāpums finanšu un kapitāla tirgus sektorā; konkurences tiesību pārkāpums.

Trauksmes cēlājs var ziņot par pārkāpumiem Latvijas Universitātes rektoram, kā arī vērsties ar ziņojumu Valsts kancelejā vai citās kompetentajās institūcijās.

Anonīmi iesniegts ziņojums nav uzskatāms par trauksmes cēlāja ziņojumu.

Latvijas Universitāte lūdz iesniegt trauksmes cēlāja ziņojumu, aizpildot veidlapu www.trauksmescelajs.lv. Ziņojumu var iesniegt arī brīvā formā ar norādi “trauksmes cēlēja ziņojums” vai izteikt mutiski.

Rektors izskata trauksmes cēlāja ziņojumu un 7 dienu laikā pieņem lēmumu par tā atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlāja ziņojumu.

Latvijas Universitāte trauksmes cēlēja personas datus bez objektīva iemesla vai bez trauksmes cēlēja piekrišanas nenodod personām, kuras nav saistītas ar ziņojuma saņemšanu un izvērtēšanu, it īpaši ziņojumā minētajām personām, kuras, iespējams, ir iesaistītas pārkāpuma izdarīšanā (vai citām trauksmes cēlēja ziņojumā norādītajām personām).

Plašāka informācija:

Dalīties