Projekta gaitas atskaite: 2019. gada februāris - 2019. gada aprīlis

Eiropas Sociālā fonda projekta  "Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē" Nr. 8.2.2.0/18/A/010 ietvaros darbu Latvijas Universitātē uzsākuši 19 ārvalstu akadēmiskā personāla pārstāvji un 16 doktoranti, kā arī uzsākta Latvijas Universitātes akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas pilnveide, turpinās arī stažēšanās uzņēmumos.

Doktorants Ivo Vinogradovs, konsultējot LU ĢZZF studentus ainavu ekoloģijas, mežu ainavas un pārvaldības un vides plānošanas jomās

Doktorants Jānis Krūmiņš, vadot semināru LU ĢZZF maģistra programmas studentiem

Doktorante Rūta Ozola, kura darbojas dabas resursu racionāla izmantošanas un vides tehnoloģiju izstrādes jomā

Latvijas Universitātē darbu uzsākuši viesprofesori, asociētie viesprofesori, vieslektori un viesdocenti no  Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Lielbritānijas, Beļģijas, Šveices, Spānijas, Austrālijas un Japānas.

Viesprofesors Peters Zettings, vadot semināru LU BVEF

Viesprofesors Thilo Langs, vadot semināru LU ĢZZF 

Profesionālās angļu valodas zināšanu papildināšanu ar specifiskām akadēmiskā un zinātniskā darba zināšanām, ko nodrošina LU Humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības centrs, izmantojot LU valodu jomas akadēmiskā personāla ekspertu izstrādātos speciālos mācību moduļus uzsākuši 67 akadēmiskā personāla pārstāvji.

 

Akadēmiskā personāla angļu valodas zināšanu papildināšanas nodarbība

Tāpat turpinās akadēmiskā personāla stažēšanās uzņēmumos Latvijā (AS Grindeks, SIA Apgāds Mansards, IK Letija MC, SIA Jānis Roze, Rīgas Svētā Pestītāja Anglikāņu draudze, Latvijas Bībeles biedrība, SIA WH Sets, SIA SKDS, SIA AC Konsultācijas,  SIA Dienas grāmata, AS Latvijas Mediji), kuru darbība un stažēšanās laikā akadēmiskajam personālam veicamās darbības ir saistītas ar pasniedzamā studiju kursa tematiku.

Dalīties