© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Eiropas Universitāšu asociācija, iepazīstoties ar situāciju Latvijas Universitātes rektora vēlēšanās, norāda uz jau iepriekš secināto par Latvijas augstskolu salīdzinoši zemo autonomiju Eiropas augstskolu vidē un uzsver nepieciešamību veidot faktos balstītu dialogu ar nozari un valdību, paužot atbalstu šī dialoga veicināšanā.

Eiropas Universitāšu asociācijas ģenerālsekretārs Leslijs Vilsons (Lesley Wilson) uzsver: “Pēdējā desmitgadē aktīvi uzraugām universitāšu autonomijas attīstību visā Eiropā, analizējot katras valsts izaicinājumus un vienlaikus arī iespējas. Šis darbs ir mūsu ieguldījums valstu politiskā dialoga veicināšanā un veiksmīgu reformu procesu īstenošanā augstākajā izglītībā, atklājot detalizētu kopainu universitāšu autonomijas jautājumos. Saskaņā ar Eiropas Universitāšu asociācijas veikto izpēti, universitātes Latvijā darbojas ar salīdzinoši zemu autonomiju kā organizatoriskā, tā pārvaldības ziņā. Esam gatavi atbalstīt strukturētu, uz faktiem balstītu dialogu starp universitāti un valsts un nozares institūcijām Latvijā.”

Papildus, paužot atbalstu Latvijas Universitātes tiesībām uz autonomiju, Eiropas Universitāšu asociācija uzsver, cik svarīgi visām iesaistītajām pusēm ievērot tos tiesību aktus, kuri nosaka augstskolu autonomiju un stiprināt to.

Jau vēstīts, ka šī gada 22. augustā Latvijas Universitāte vērsās Eiropas Universitāšu asociācijā pēc starptautiska atbalsta, lai apturētu augstskolas autonomijas pārkāpumus Latvijā, uzsverot Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas novilcināšanu un juridiski vērtējama procesa politizēšanu jautājumā par Latvijas Universitātes rektora vēlēšanām.

Eiropas Universitāšu asociācija (EUA), dibināta 2001. gadā, apvienojoties vairākām Eiropas augstskolu organizācijām, pārstāv vairāk nekā 800 augstskolas 48 Eiropas valstīs un ir vienota Eiropas augstskolu balss sarunās par izglītības un zinātnes politiku ar Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju un citu pasaules reģionu augstskolu organizācijām. EUA redzējumā Eiropas universitātes ir autonomas akadēmiskās institūcijas, kuras tiecas uz izcilību zinātnē, nodrošina plašu studiju piedāvājumu un veicina studentu un personāla mobilitāti.

No Latvijas augstskolām EUA individuālie biedri ir Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte un kolektīvais biedrs – Latvijas Rektoru padome.

Dalīties