© Foto: Klāvs Loris

Latvijas Universitāte, kategoriski iestājoties pret Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par Latvijas Universitātes rektoru” pieņemšanu, sniegusi argumentētu un izvērstu atzinumu Ministru kabinetam. Latvijas Universitāte uzsver Izglītības un zinātnes ministrijas vilcināšanos sniegt informāciju, tādejādi ierobežojot augstskolas tiesības pilnvērtīgi izvērtēt dokumentus. Atzinumā plaši izklāstīta atbilstošo tiesību normu vēsturiskā izcelšanās un saturs.

Latvijas Universitāte (LU) sniegusi Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam un Valsts kancelejes direktoram Jānim Citkovskim viedokli, skaidrojumu un argumentus par 2019. gada 20. augusta Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Latvijas Universitātes rektoru”, kategoriski iestājoties pret tā pieņemšanu.

LU uzsver, ka administratīvā procesa ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) informāciju LU ir sniegusi novēloti, nesamērīgi ierobežojot LU tiesības pilnvērtīgi izvērtēt dokumentu, vai nav sniegusi nemaz. IZM LU rektora vēlēšanu lietā ne reizi nav sniegusi informāciju saprātīgos termiņos, turpretī LU likumā noteiktos termiņus par informācijas sniegšanu IZM ir ievērojusi.

Jau ziņots, ka LU šodien, 26. augustā, ir vērsusies Administratīvajā rajona tiesā ar pieteikumu pret Latvijas Republiku ar atbildētāja pusē pieaicinātātajām iestādēm Ministru kabinetu un IZM par labvēlīga administratīvā akta izdošanu.

Saskaņā ar valsts varas dalīšanas principu izpildvarai jārespektē tiesu varas kompetence. Tiesisku strīdu risināšana piekrīt tiesu varai. LU lūdz tiesu, pirmkārt, uzlikt par pienākumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu – apstiprināt Indriķi Muižnieku par LU rektoru; otrkārt, pieņemt lēmumu par pagaidu noregulējumu, nosakot, ka līdz LU rektora apstiprināšanai rektora pienākumu izpildītājs ir iepriekšējais rektors un līdz sprieduma stāšanās spēkā brīdim LU nav pienākuma rīkot atkārtotas rektora vēlēšanas.

 

Dalīties