© Foto: Klāvs Loris

Ņemot vērā publiski izskanējušo Izglītības un zinātnes ministrijas pausto informāciju par to, ka ministrija ir pilnveidojusi 2019.gada 20.augustā Ministru kabineta sēdē asi kritizēto Ministru kabineta rīkojuma projektu par Latvijas Universitātes rektoru un saskaņojusi to ar Valsts kanceleju, 22.augustā Latvijas Universitāte ir vērsusies Izglītības un zinātnes ministrijā ar lūgumu nosūtīt ar Valsts kanceleju saskaņoto Ministru kabineta rīkojuma „Par Latvijas Universitātes rektoru" un tā anotācijas projektus, kas, atsaucoties uz Izglītības un zinātnes ministres padomnieka komunikācijas jautājumos Andra Grosa teikto, ministrijas un Valsts kancelejas ierēdņu 22.augusta tikšanās laikā tika precizēts un saskaņots ar Valsts kanceleju, tiks nosūtīts Latvijas Universitātei ceturtdien vai vēlākais piektdien no rīta.

Latvijas Universitāte 23.augusta plkst. 13:44 ir saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma un anotācijas projektus, taču nav saņemta informācija par to, kuri nepamatotie un pretrunīgi vērtētie rīkojuma un anotācijas projektu punkti ir saskaņoti ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu. Tādējādi LU uzskata Izglītības un zinātnes ministrijas izteikumus par rīkojuma projekta saskaņotību ar Valsts kanceleju par maldinošiem.

Universitāte norādījusi, ka informācijas pieprasījums ir steidzams, lai Latvijas Universitāte varētu paust savu viedokli par atzinumā vai citos dokumentos paustajiem argumentiem, kā arī pievienot savus argumentus un apsvērumus Latvijas Universitātei kā atvasinātai publiskai personai ir tiesības aizstāvēt savas tiesības tiesiskā administratīvā procesā. Tiesisks administratīvais process nav iespējams, ja netiek sniegtas ziņas, informācija un dokumenti, kas nav klasificēta informācija un kas ietekmē administratīvā procesa dalībnieka tiesības, godu, cieņu un reputāciju.

 

 

Dalīties