Foto: (c) Pixabay.com

Ņemot vērā publiski izskanējušo izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas pausto informāciju, kas pauž nodomu nevirzīt Latvijas Universitātes rektoru Indriķi Muižnieku apstiprināšanai amatā, Latvijas Universitāte steidzamā kārtā ir pieprasījusi Izglītības un zinātnes ministrijai šo faktu apliecinošus dokumentus, taču joprojām tos nav saņēmusi.

“Atsaucoties uz šī gada 5. augusta Latvijas Radio raidījumā “Krustpunktā” izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas pausto nostāju, Latvijas Universitāte ir pieprasījusi informāciju Izglītības un zinātnes ministrijai. Informāciju, ko steidzamā kārtā pieprasījām saņemšanai līdz 8. augustam, līdz pat 14. augusta pēcpusdienai joprojām neesam saņēmuši. Turklāt Izglītības un zinātnes ministrija vispār nav sniegusi atbildi – ne ar pieprasīto informāciju un ne pat ar atteikumu to sniegt, liedzot Latvijas Universitātei tiesības aizstāvēt savas tiesības tiesiskā administratīvā procesā,” uzsver Latvijas Universitātes rektora vietas izpildītāja prorektore Ina Druviete.

Informācijas pieprasījums attiecas uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2019. gada 16. jūlija atzinumu ministrei; Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Ministru Kabineta lēmumprojektu par Latvijas Universitātes rektora apstiprināšanu ar vīzām; Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Ministru Kabineta lēmumprojektu par atteikumu apstiprināt Latvijas Universitātes rektoru ar vīzām; Iestāžu un personu – Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Valsts kancelejas – sagatavotos atzinumus par Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajiem Ministru Kabineta lēmumprojektiem ar vīzām.

Jau 2019. gada 16. jūlijā Latvijas Universitāte vērsās ar informācijas pieprasījumu ministrijā. Universitāte norādīja, ka informācijas pieprasījums ir steidzams, lai Latvijas Universitāte varētu paust savu viedokli par atzinumā vai citos dokumentos paustajiem argumentiem, kā arī pievienot savus argumentus un apsvērumus Latvijas Universitātei kā atvasinātai publiskai personai ir tiesības aizstāvēt savas tiesības tiesiskā administratīvā procesā. Tiesisks administratīvais process nav iespējams, ja netiek sniegtas ziņas, informācija un dokumenti, kas nav klasificēta informācija un kas ietekmē administratīvā procesa dalībnieka tiesības, godu, cieņu un reputāciju.

 

Dalīties