2019

2019. GADA 2.-3. MAIJĀ Latvijas Universitātes delegācija atradās vizītē Armēnijā ERASMUS+ projekta MODEST ietvaros, iepazīstot klātienē 3 partnerneruniversitātes Armēnijā.

2019. GADA MARTĀ un APRĪLĪ Notikušas personāla apmācības programmatūras "Office 365" lietošanā

2019. GADA 24. APRĪLĪ Notikusi atvērtā meistarklase "Kā savai biznesa idejai piesaistīt uzmanību, investīcijas un pircējus?" ar ekspertes Agneses Delatoni dalību 

2019. GADA 11. APRĪLĪ Noslēgta vienošanās starp Latvijas Universitāti un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015 “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” ieviešanu.

2019. GADA 4. APRĪLĪ Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē notika sanāksme par jauno pedagoģijas studiju programmu stratēģisko komunikāciju. 

2019. GADA 4. APRĪLĪ Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums "Jauno pedagoģijas studiju programmu satura izstrādātāju tikšanās ar profesionālo organizāciju pārstāvjiem un darba devējiem". 

2019. GADA  7. MARTĀ Izveidota un publiskota Eiropas Sociālā fonda projektu tiešsaistes informatīvā vietne www.ozolzile.lu.lv

2019. GADA 23. LĪDZ 25. JANVĀRIS Apmeklēta izstāde “BETT Show” (British Educational Training and Technology Show) izstāde Londonā - viena no nozīmīgākajām izglītības tehnoloģiju izstādēm, kas pulcē izglītības nozares interesentus ar mērķi iepazīties ar aktuālākajām tendencēm izglītības tehnoloģiju jomā.

2019. GADA 9. JANVĀRĪ Notikusi starptautiskā tikšanās Maskavā, Krievijā ERASMUS+ projekta MODEST oficiālajai uzsākšanai

 

2018

2018. GADA 4. DECEMBRĪ Noticis seminārs “Pilnveidotā mācību satura un pieejas uzsvari jaunajās pedagoģijas studiju programmās” sadarbībā ar “Skola 2030” ekspertiem

2018. GADA 3. DECEMBRĪ Īstenota pieredzes apmaiņas vizīte par jaunu maģistra pedagoģijas studiju programmu izstrādi Gēteborgas Universitātē, Zviedrijā

2018. GADA 23. NOVEMBRĪ Atvērta aktualitāšu lapa par jauno pedagogu izglītības sistēmu sociālo tīklu vietnē Facebook @Superskolotajiem.

2018. GADA NOVEMBRĪ Uzsākts darbs pie labākas pārvaldības nodrošināšanas Latvijas Universitātē (ESF 8.2.3.) 

2018. GADA OKTOBRĪ Noslēgti sadarbības līgumi ar partneraugstskolām – Daugavpils Universitāti, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju - par jaunu pedagoģijas programmu izstrādi

2018. GADA OKTOBRĪ Uzsākta augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās stiprināšana (ESF 8.2.2.)

2018. GADA OKTOBRĪ Uzsākts darbs pie jaunu pedagoģijas programmu izstrādes

2018. GADA AUGUSTĀ Uzsākts projekts “Latvijas Universitātes  studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" motivēts, mūsdienīgs un  konkurētspējīgs akadēmiskais personāls”

2018. GADA  AUGUSTĀ Uzsākta studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana (ESF 8.2.1.)